Lista zakupów

Twoja lista zakupów jest prostą i szybką metodą wyszukiwania towarów.

  1. Wpisz towary, umieszczając każdy w nowej linii.
  2. Kliknij 'Szukaj'.
  3. Zostanie wyświetlona strona z wynikami dla pierwszego towaru z listy.
  4. Gdy znajdziesz szukany towar, dodaj go do koszyka i wybierz następny towar z listy.
 
Banner
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH
ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.SKLEP.FRATERNUS.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.sklep.fraternus.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na produkty dostępne w sklepie.
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.fraternus.pl (dalej również jako "sklep") prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów religijnych, książek, pamiątek i innych podobnych produktów . Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Właścicielem sklepu jest:
FRATERNUS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 KrakówNIP: 675 129 42 12
REGON: 356719586
KRS 0000161246
Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 100.000 zł
Numer rachunku bankowego: Bank PEKAO S.A. 44 1240 2294 1111 0010 3086 6378
adres: jw.
zwana dalej: "Sprzedawcą".
Adres sklepu stacjonarnego i internetowego (adres odbioru zamówienia):
ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków
Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę od 10.00 do 14.00 - w formie telefonicznej (telefon stacjonarny: 12 423 21 15) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: e-sklep@fraternus.pl.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Zawartość stron internetowych Sklepu, na którą składają się w szczególności teksty, grafika, logotypy, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd stron, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej i podlegają ochronie przewidzianej w polskim oraz międzynarodowym prawie.
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością Sprzedawcy. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych.
Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
Korzystanie ze stron internetowych sklepu oznacza wyrażenie przez Zamawiającego zgody na warunki określone w niniejszym regulaminie w całości.
Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań Zamawiającego, w tym w szczególności za dokonanie zamówienia w sposób niezgodny z Regulaminem lub podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracyjnym.
Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Zamawiającego następujących minimalnych wymagań technicznych:
- zastosowania przeglądarek Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer od wersji 7.0 (w wersji 9.0 działanie sklepu poprawia wyłączenie dodatków Toolbar, Browers) lub nowszych z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flasch Player;
- zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Reader od wersji 9.0;
- wymagana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x 768.

II. ZAMÓWIENIA

Zamówienia na towary oferowane w sklepie należy składać za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów.
Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu adresu e-mail do potwierdzenia zamówienia.
Zamawiający zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Nie będą realizowane zamówienia, których nie uda się potwierdzić, z uwagi na niepodanie lub nieprawidłowe podanie numeru telefonu lub adresu e-mail  lub w sytuacji, gdy formularz zamówienia nie będzie prawidłowo wypełniony
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje jedną wiadomość na podane konto e-mail będącą potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Zamawiającego wiadomości elektronicznej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Sklep udostępnia Zamawiającemu następujące formy płatności:
a) Przelew na konto bankowe Sprzedawcy, podane w pkt. I.3. Regulaminu;
b) Płatność za pobraniem pocztowym (zapłata listonoszowi przy odbiorze przesyłki);
c) Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.

III. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Dostawa towaru odbywa się przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto (dotyczy opcji z wyborem zapłaty przelewem na konto).
Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiane w momencie realizacji zamówienia. Rodzaj wystawiania dokumentu określa Zamawiający.
W przypadku braku wpłaty należnej kwoty, w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia (dotyczy opcji z wyborem zapłaty przelewem na konto), zamówienie jest anulowane, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, sklep poinformuje Zamawiającego, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o najszybszym możliwym terminie uzupełnienia braków magazynowych.
Zamawiającemu, którego zamówienie nie może być zrealizowane w całości, przysługuje prawo do rezygnacji z całego zamówienia.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych.
Zamówione towary są dostarczone do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych firm pocztowych lub kurierskich
Czas dostawy: zwykle 1-4 dni roboczych.
Koszt przesyłki ponosi Zamawiający.
W zależności od wyboru formy przesyłki koszt ten wynosi (dotyczy przesyłek z przedpłatą):
opłata pocztowa - list polecony (do 1,5 kg):
ekonomiczny - 9 zł
priorytetowy - 11 zł
przesyłka pobraniowa:
przesyłka do 2 kg - 14 zł
przesyłka powyżej 2 kg - 19 zł
opłata pocztowa - paczka:
ekonomiczna - 13 zł
priorytetowa - 15 zł
przesyłka kurierska - 25 zł
odbiór osobisty w siedzibie sklepu - 0 zł
zamówienie o wartości powyżej 350 zł - przesyłka gratis.
W przypadku, gdy Zamawiający błędnie wypełnił adres doręczenia, Sprzedawca pobiera dodatkową opłatę w wysokości równej wartości kosztów niezrealizowanej (zwróconej) przesyłki.  W przypadku braku uiszczenia opłaty dodatkowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz zwrotu kwoty przelanej na poczet zamówienia, pomniejszonej o wartość opłaty dodatkowej.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW
Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, może w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: e-sklep@fraternus.pl lub przesłanie go pocztą na adres Sprzedawcy (Artykuły Religijne, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków).
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących towarów:
a) nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Zamawiającego ich oryginalnego opakowania,
b) o właściwościach określonych przez Zamawiającego w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
c) towarów będących prasą.
Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem lub osobisty zwrot do sklepu na adres Sprzedawcy (Artykuły Religijne, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków)
Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.
Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający lub w inny sposób określony przez Zamawiającego.
Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
Dodatkowo, poza prawem do odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo zwrócić towar, w przypadku niezgodności towaru z umową, na zasadach i w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu przesyłki zauważy niezgodności towaru z umową, zobowiązany jest do przesłania towaru pocztą na adres Sprzedawcy (ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków), z opisem niezgodności, wskazaniem żądania reklamacyjnego oraz otrzymanym dokumentem zakupu. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru niezgodnego z umową poprzez zwrot kosztów przesyłki.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH

Administratorem danych osobowych Zamawiających w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
Dane osobowe Zamawiających przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do konta, jak również w celu realizacji zamówienia (włącznie z dostawą towarów) i obsługi reklamacji.
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są traktowane jako poufne.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zamawiającego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu  poprzednim informacje dotyczące Zamawiającego nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron sklepu. Pliki typu cookies umożliwiają:
utrzymanie sesji Zamawiającego (po zalogowaniu), dzięki której Zamawiający nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostosowanie stron sklepu do potrzeb Zamawiających, obsługa "koszyka zakupowego",
tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu.

VI. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy składać na adres poczty elektronicznej: 
e-sklep@fraternus.pl lub listownie na adres: Fraternus Sp. z o.o., ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków.
Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego (konsumenta) jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności podania błędnego adresu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej i obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej sklepu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Zamawiającego z momentem skorzystania przez niego ze sklepu. W przypadku Zamawiających, którzy dokonali rejestracji w ramach sklepu, są oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
W zakresie nieregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.poz.827) oraz innych odpowiednich ustaw.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie głównej sklepu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz dostarczany nieodpłatnie Zamawiającemu wraz z przesyłką w formie skróconej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 roku.
Załącznik do regulaminu

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FRATERNUS Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
NIP: 675 129 42 12
REGON: 356719586
KRS 0000161246
adres Sprzedawcy: Artykuły Religijne, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków
telefon stacjonarny: 12 423 21 15
poczta elektroniczna e-mail: e-sklep@fraternus.pl.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta (-ów)
/pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail./

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Zaloguj się

Formularz szybkiego kontaktu
+48 12 423 21 15 +48 12 423 21 15
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Newsletter
Upoluj promocję
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®